Deklaration om uppgiftsskydd


Om inget annat anges nedan är tillhandahållandet av dina personuppgifter varken juridiskt eller avtalsmässigt obligatoriskt eller nödvändigt för att ingå ett avtal. Du är inte skyldig att lämna dina uppgifter. Att inte tillhandahålla dem får inga konsekvenser. Detta gäller endast så länge som det inte anges något annat i nedanstående behandlingsförfaranden.

"Personuppgifter" är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.


Serverloggfiler

Du kan använda våra webbplatser utan att lämna personuppgifter. 

Varje gång vår webbplats nås överförs användaruppgifter till oss eller våra webbhotell/IT-tjänsteleverantörer av din webbläsare och lagras i serverloggfiler. Dessa lagrade uppgifter omfattar till exempel namnet på den uppringda webbplatsen, datum och tid för begäran, IP-adressen, mängden överförda uppgifter och den leverantör som gör begäran. Behandlingen utförs på grundval av artikel 6.1 f i GDPR på grund av vårt legitima intresse av att se till att vår webbplats fungerar smidigt och att förbättra våra tjänster.

 

Kontakta


Ansvarig person/Dataskyddsombud

Kontakta oss när som helst. Den person som ansvarar för databehandlingen är: Suijker Textil, Artlandstraße 74, 49610 Quakenbrück Deutschland, 05431/93234, datenschutz@aktivstoffe.de.Du kan kontakta vårt dataskyddsombud direkt på följande adress: datenschutz@aktivstoffe.de


Proaktiv kontakt med kunden via e-post

Om du tar proaktiv kontakt med oss via e-post samlar vi in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) endast i den omfattning som du har angett. Syftet med databehandlingen är att hantera och besvara din kontaktförfrågan.

Om den första kontakten tjänar till att genomföra åtgärder före avtalstillfället (t.ex. konsultation vid köpintresse, skapande av order) eller gäller ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, sker denna databehandling på grundval av artikel 6.1 b i GDPR.

Om den första kontakten sker av andra skäl sker denna databehandling på grundval av artikel 6.1 f i GDPR för att tillgodose vårt överordnade, legitima intresse av att hantera och besvara din förfrågan. I detta fall har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs på grundval av artikel 6.1 f i GDPR, av skäl som har att göra med din särskilda situation.

Vi kommer endast att använda din e-postadress för att behandla din begäran. Dina uppgifter kommer därefter att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, såvida du inte har samtyckt till fortsatt behandling och användning.

 

Insamling och behandling vid användning av kontaktformuläret 

När du använder kontaktformuläret samlar vi endast in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) i den omfattning som du har angett. Uppgiftsbehandlingen sker i syfte att ta kontakt.

Om den första kontakten tjänar till att genomföra åtgärder före avtalstillfället (t.ex. konsultation vid köpintresse, skapande av order) eller gäller ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, sker denna databehandling på grundval av artikel 6.1 b i GDPR.

Om den första kontakten sker av andra skäl sker denna databehandling på grundval av artikel 6.1 f i GDPR för att tillgodose vårt överordnade, legitima intresse av att hantera och besvara din förfrågan. I detta fall har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs på grundval av artikel 6.1 f i GDPR, av skäl som har att göra med din särskilda situation.

Vi kommer endast att använda din e-postadress för att behandla din begäran. Slutligen kommer dina uppgifter att raderas, om du inte har samtyckt till fortsatt behandling och användning.

 Kundkonto Beställningar      


Kundkonto

När du öppnar ett kundkonto samlar vi in dina personuppgifter i den omfattning som anges där. Uppgiftsbehandlingen sker i syfte att förbättra din shoppingupplevelse och förenkla orderbehandlingen. Behandlingen kommer att ske på grundval av art. 6 (1) lit. a GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts med ditt samtycke fram till återkallandet. Ditt kundkonto kommer då att raderas.


Insamling, behandling och överföring av personuppgifter i beställningar

När du lämnar in en beställning samlar vi in och använder dina personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att uppfylla och hantera din beställning samt för att behandla dina förfrågningar. Tillhandahållandet av uppgifter är nödvändigt för att ett avtal ska kunna ingås. Om uppgifterna inte lämnas kommer det att förhindra att ett avtal ingås. Behandlingen kommer att ske på grundval av artikel 6.1 b i GDPR och är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig. 

Dina uppgifter överförs här till exempel till de rederier och dropshippingleverantörer, betaltjänstleverantörer, tjänsteleverantörer för hantering av beställningen och IT-tjänsteleverantörer som du har valt. Vi kommer att följa de rättsliga kraven strikt i varje enskilt fall. Omfattningen av dataöverföringen begränsas till ett minimum.

 


Reklam      


Användning av din e-postadress för utskick av nyhetsbrev.

Vi använder din e-postadress utanför den avtalsenliga behandlingen uteslutande för att skicka ett nyhetsbrev till dig i vårt eget marknadsföringssyfte, om du uttryckligen har samtyckt till detta. Behandlingen sker på grundval av art. 6 (1) lit. a GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts med ditt samtycke fram till återkallandet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att använda den relevanta länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss. Din e-postadress kommer då att tas bort från distributören.

 

Dina uppgifter kommer att vidarebefordras till en tjänsteleverantör för e-postmarknadsföring i samband med orderhantering. De kommer inte att vidarebefordras till andra tredje parter.


Användning av din e-postadress för utskick av direktmarknadsföring 

Vi använder din e-postadress, som vi fått i samband med försäljning av en vara eller tjänst, för elektronisk överföring av marknadsföring för våra egna varor eller tjänster som liknar dem som du redan har köpt av oss, om du inte har motsatt dig denna användning. Du måste ange din e-postadress för att ett avtal ska kunna ingås. Om du inte anger den förhindrar du att ett avtal ingås. Behandlingen kommer att utföras på grundval av art. 6 (1) lit. f GDPR på grund av vårt berättigade intresse av direktmarknadsföring. Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter för att utöva din rätt till invändningar hittar du i vårt impressum. Du kan också använda den länk som finns i marknadsföringsmeddelandet. Detta medför inga andra kostnader än överföringskostnader till grundtaxor.

 


Rederier Varuförvaltning      


Vidarebefordran av din e-postadress till rederier för information om leveransstatus.

Vi vidarebefordrar din e-postadress till fraktbolaget i samband med avtalsbehandling, om du uttryckligen har godkänt detta i beställningsprocessen. Vidarebefordringen sker för att informera dig via e-post om din beställnings leveransstatus. Behandlingen sker på grundval av art. 6 (1) lit. a GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss eller transportföretaget utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts med ditt samtycke fram till återkallandet.

 

Användning av ett externt varuhanteringssystem

Vi använder ett varuhanteringssystem i samband med orderbehandling för avtalsrättslig behandling. För detta ändamål skickas dina personuppgifter som samlas in i samband med beställningen till

Xentral ERP Software GmbH, Fuggerstraße 11, 86150 Augsburg. 


Leverantörer av betalningstjänster      


Användning av PayPal Express

På vår webbplats används betaltjänsten PayPal Express från PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; "PayPal").

Behandlingen av uppgifter gör det möjligt för oss att erbjuda dig möjligheten att betala via betaltjänsten PayPal Express.

För att integrera denna betaltjänst är det viktigt att PayPal samlar in, lagrar och analyserar uppgifter när du går in på webbplatsen (t.ex. IP-adress, enhetstyp, operativsystem, webbläsartyp, enhetens plats). Cookies kan användas för detta ändamål. Cookies gör det möjligt att känna igen din webbläsare. 

Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på Art. 6 para. 1 lit. f GDPR på vårt överordnade legitima intresse av ett kundorienterat erbjudande av olika betalningsmetoder. Av skäl som rör din speciella situation har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter om dig.

Genom att välja och använda "PayPal Express" kommer de uppgifter som krävs för betalningshantering att lämnas till PayPal för att genomföra avtalet med dig med hjälp av den valda betalningsmetoden. Uppgifterna behandlas på grundval av artikel 6.1 b i GDPR.

Ytterligare information om databehandling vid användning av betaltjänsten Paypal Express finns här i den tillhörande dataskyddspolicyn.


Användning av PayPal Check-Out

Vi använder PayPal Check-Out betalningstjänsten från PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal") på vår webbplats. Databehandlingen tjänar syftet att kunna erbjuda dig betalning via betaltjänsten. Vid val och användning av betalning via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller "Betala senare" via PayPal överförs de uppgifter som krävs för betalningshantering till PayPal för att kunna fullgöra avtalet med dig med den valda betalningsmetoden. Denna behandling grundar sig på Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

Cookies kan lagras som gör det möjligt att känna igen din webbläsare. Den resulterande databehandlingen utförs på grundval av Art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grund av vårt berättigade intresse av ett kundorienterat utbud av olika betalningsmetoder. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter av skäl som hänför sig till din specifika situation.

Kreditkort via PayPal, autogiro via PayPal och "Betala senare" via PayPal.

För enskilda betalningsmetoder som kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller "Betala senare" via PayPal förbehåller sig PayPal rätten att vid behov inhämta kreditupplysningar på grundval av matematiskt-statistiska metoder med hjälp av kreditupplysningsföretag. I detta syfte överför PayPal de personuppgifter som krävs för en kreditprövning till ett kreditupplysningsföretag och använder den erhållna informationen om den statistiska sannolikheten för en betalningsinställelse för ett vägt beslut om upprättande, genomförande eller avslutande av avtalsförhållandet. Kreditinformationen kan innehålla sannolikhetsvärden (poängvärden) som beräknas på grundval av vetenskapligt erkända matematisk-statistiska metoder och i vars beräkning bland annat adressuppgifter ingår. Dina skyddsvärda intressen beaktas i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. Uppgiftsbehandlingen tjänar syftet att göra en kreditbedömning för ett avtalsinitiering. Behandlingen sker på grundval av art. 6 (1) lit. f DSGVO för vårt övervägande legitima intresse av att skydda oss mot betalningsinställelse när PayPal gör förskottsbetalningar.

Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig på grundval av Art. 6.1 f DSGVO av skäl som beror på din särskilda situation genom att meddela PayPal. Tillhandahållandet av uppgifterna är nödvändigt för att ingå avtalet med den betalningsmetod som du har begärt. Om uppgifterna inte lämnas kommer det att leda till att avtalet inte kan ingås med den betalningsmetod som du har valt.


Lokala tredjepartsleverantörer

När du betalar via betalningsmetoden hos en lokal tredjepartsleverantör överförs de uppgifter som krävs för betalningshantering till PayPal. Denna behandling sker på grundval av Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.  För genomförandet av denna betalningsmetod kan uppgifterna sedan vidarebefordras av PayPal till respektive leverantör. Denna behandling sker på grundval av art. 6 par. 1 lit. b DSGVO. Lokala tredjepartsleverantörer kan till exempel vara:


- Sofort (SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland).

- giropay (Paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Tyskland).


Köp på konto via PayPal

Vid betalning via betalningsmetoden köp på konto överförs de uppgifter som krävs för att behandla betalningen först till PayPal. För genomförandet av denna betalningsmetod överför PayPal sedan uppgifterna till Ratepay GmbH (Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin; "Ratepay") för att kunna fullgöra avtalet med dig med den valda betalningsmetoden. Denna behandling grundar sig på Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. Ratepay kan genomföra en kreditkontroll på grundval av matematiskt-statistiska metoder med hjälp av kreditupplysningsföretag i enlighet med det förfarande som redan beskrivits ovan. Uppgiftsbehandlingen tjänar syftet med kreditbedömning för avtalsinitiering. Behandlingen sker på grundval av art. 6 (1) lit. f DSGVO från vårt överordnade legitima intresse av att skydda oss mot betalningsinställelse när Ratepay gör förskottsbetalningar. För mer information om dataskydd och vilka kreditupplysningsföretag Ratpay använder, se https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/ och https://www.ratepay.com/legal-payment-creditagencies/.


För mer information om databehandling vid användning av PayPal, se den tillhörande sekretesspolicyn på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.Cookies 


På vår webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som sparas i en användares webbläsare eller av användarens webbläsare på dennes datorsystem. När en användare ringer upp en webbplats kan en cookie sparas på användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karakteristisk teckensträng som gör det möjligt att tydligt identifiera webbläsaren när webbplatsen anropas igen.


Cookies lagras på din dator. Du har därför full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja motsvarande tekniska inställningar i din webbläsare kan du bli informerad innan cookies sätts och du kan besluta om du vill acceptera denna inställning i varje enskilt fall samt förhindra lagring av cookies och överföring av de uppgifter som de innehåller. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Vi vill dock påpeka att detta kan hindra dig från att utnyttja alla funktioner på denna webbplats fullt ut.

Med hjälp av länkarna nedan kan du ta reda på hur du hanterar cookies (eller avaktiverar dem, bland annat) i de vanligaste webbläsarna:

Webbläsare Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-in-microsoft-edge-lB6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/macTekniskt nödvändiga kakor

I den mån ingen annan information ges i dataskyddsförklaringen nedan använder vi endast dessa tekniskt nödvändiga cookies cookies för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies gör det också möjligt för våra system att känna igen din webbläsare efter ett sidbyte och att erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. Dessa tjänster kräver att webbläsaren känns igen efter ett sidbyte.


Användningen av cookies eller jämförbar teknik sker på grundval av Art. 25 § 2 TTDSG. Behandlingen sker på grundval av art. 6 (1) lit. f GDPR på grund av vårt till stor del berättigade intresse av att säkerställa optimal funktionalitet på webbplatsen samt en användarvänlig och effektiv utformning av vårt tjänsteutbud.

Du har rätt att motsätta dig denna behandling av dina personuppgifter enligt art. 6 (1) lit. f GDPR, av skäl som rör din personliga situation.


Användning av Shopware Cookie Consent Manager 

Vi använder Cookie Consent Manager från Shopware AG (Ebbinghoff 10, D-48624 Schöppingen, Tyskland; "Shopware") på vår webbplats. Verktyget gör det möjligt för dig att ge ditt samtycke till databehandling via webbplatsen, i synnerhet att ställa in cookies, samt att använda din rätt att återkalla redan givna samtycken. Uppgiftsbehandlingen tjänar syftet att erhålla och dokumentera nödvändiga samtycken till databehandling och därmed uppfylla rättsliga skyldigheter. Cookies kan sättas in för detta ändamål. Användarinformation, inklusive din IP-adress, samlas in och överförs till Shopware. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till någon annan tredje part. Uppgiftsbehandlingen utförs på grundval av artikel 6.1 c i GDPR för att uppfylla en rättslig förpliktelse. För mer information om Shopwares sekretesspolicy, besök https://www.shopware.com/de/datenschutz/.


Berörda personers rättigheter och lagringstid


Lagringens varaktighet 

Efter det att den avtalsenliga behandlingen har slutförts lagras uppgifterna först under garantitiden, därefter i enlighet med de lagringstider som föreskrivs i lagen, särskilt skatte- och handelslagstiftningen, och raderas sedan efter det att perioden har löpt ut, såvida du inte har samtyckt till fortsatt behandling och användning.

 

Rättigheter för den berörda personen

Om de rättsliga kraven är uppfyllda har du följande rättigheter enligt art. 15-20 GDPR: Rätt till information, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet. Du har också rätt att göra invändningar mot behandling enligt art. 6.1 i GDPR och mot behandling för direktmarknadsföring i enlighet med artikel 6.1 i GDPR. 21 (1) GDPR.

 

Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten

Du har rätt att klaga till tillsynsmyndigheten enligt art. 77 GDPR om du anser att dina uppgifter inte behandlas lagligt.

Du kan lämna in ett klagomål bland annat till den tillsynsmyndighet som ansvarar för oss och som du kan nå på följande kontaktuppgifter:Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Prinzenstraße 5
30159 Hannover
 Tel.: +49 511 1204500
Fax: +49 511 1204599
E-post: poststelle@lfd.niedersachsen.de


Rätt att invända

Om den databehandling som beskrivs här baseras på våra legitima intressen i enlighet med artikel 6.1 f GDPR har du rätt att av skäl som beror på din speciella situation när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter med framtida verkan.

Om invändningen är framgångsrik kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna, såvida vi inte kan visa på tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen eller rättigheter och friheter, eller om behandlingen är avsedd för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 

Om personuppgifter behandlas för direktreklam kan du när som helst invända mot detta genom att meddela oss. Om invändningen är framgångsrik kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna för direktreklam.


senaste uppdatering: 29.11.2023